Privacy Statement

Best Value Travel B.V., gevestigd aan Mosselweg 14, 1261XC, Blaricum, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.dikkeportemonnee.nl
Mosselweg 14
1261XC
Blaricum
Nederland
+31 6 4617 4669
dikkeportemonnee@gmail.com

Mats Rokebrand is de Functionaris Gegevensbescherming van Best Value Travel B.V. Hij is te bereiken via dikkeportemonnee@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Best Value Travel B.V. verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming
Best Value Travel B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Best Value Travel B.V.) tussen zit.


Delen van persoonsgegevens met derden
Best Value Travel B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hier vindt u onze Cookie verklaring.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Best Value Travel B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Wij slaan geen persoonsgegevens van u op en kunnen dus ook geen gegevens aan u overdragen.

Hoe wij gegevens beveiligen
Best Value Travel B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via dikkeportemonnee@gmail.com.

Wijziging van deze Privacy verklaring
Best Value Travel B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.